Najważniejsze informacje

ODZYSK CIEPŁA

Chociaż głównym celem wentylacji jest dostarczanie do domu świeżego powietrza, to odzysk ciepła z powietrza wyrzucanego na zewnątrz dla wielu inwestorów najwyżej cenioną korzyścią z montażu systemu rekuperacji.

Jak to działa?

Vasco stosuje we wszystkich rekuperatorach wymienniki krzyżowo-przeciwprądowe. Tego typu wymiennik zbudowany jest z płyt z tworzywa sztucznego specjalnie profilowanych i trwale połączonych, w taki sposób, aby utworzyć system kanalików dla przepływu powietrza. Zabudowując wymiennik w rekuperatorze uzyskujemy dwa całkowicie osobne kanały dla przepływu powietrza do środka i na zewnątrz. Powietrze w każdym z tych kierunków, płynie setkami kanalików. W wymienniku stosowanym w rekuperatorach X350 i X425 znajduje się wymiennik Recair RS160 o powierzchni wymiany ciepła 36 m2, jego objętość wynosi 51 litrów, a przewidziany dla niego maksymalny przepływ powietrza wynosi 500 m3/h. W praktyce, im niższy bieżący przepływ w stosunku do maksymalnego, tym wyższa będzie jego eksploatacyjna efektywność.

Skontaktuj się z nami

Kontakt

Bimex Biedrzycki Maciej

ul.Głowna 1A 55-330 Głoska

Telefon:

+48 662044317

Działamy na terenie:<